Hợp tác quốc tế

Tập huấn chuyển giao công nghệ khí sinh học cho Cuba

Theo quyết định và Nghị định thư đã ký ngày 22 tháng 7 năm 2010. Trung tâm Công nghệ Khí sinh học (BTC) đã tổ chức khóa Đào tạo - Chuyển giao công nghệ cho Cu Ba

Nghiên cứu thiết kế

Báo cáo kết quả nghiên cứu thiết kế, xây dựng và thử nghiệm 2 kiểu mới

Nghiên cứu thiết kế, xây dựng và thử nghiệm thiết bị KSH KT31 sử dụng vòm chứa khí tiền chế bằng chất dẻo và nghiên cứu thiết kế, xây dựng và thử nghiệm thiết bị KSH hồ kỵ khí che phủ sử dụng màng mỏng bằng chất dẻo.

Thiết bị khí sinh học KT1, KT2

Thiết bị khí sinh học KT1, KT2 đạt giải 2 Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10

Chuyển giao công nghệ

Báo cáo năm 2009 dự án khí sinh học công nghiệp

Dự án "Phát triển các loại công trình khí sinh học quy mô công nghiệp" do Trung tâm Công nghệ Khí sinh học chủ trì, chủ nhiệm dự án là ông Nguyễn Quang Khải, đã được "Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" nghiệm thu ngày 24/03/2010

Hợp đồng nghiệm thu công trình 75m3 công ty cổ phần cafe Trung Nguyên

Trung tâm công nghệ khí sinh học đã thực hiện thành công hợp đồng xây dựng một công trình khí sinh học cỡ 75 m3 để xử lí lượng chất thải của của một trang trại nuôi ngựa. Trước đây, các công trình khí sinh học thường chỉ để xử lí chất thải của lợn, trâu bò, gia cầm

Giới thiệu

Trung tâm được thành lập theo quyết định số 1484/QĐ-LHH ngày 18-10-2007 của Đoàn chủ tịch hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam. Nhiệm vụ chủ yếu: Hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ: thực hiện các dự án nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực khí sinh học; thử nghiệm và sản xuất thử nghiệm tạo ra các sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao, vững chắc cho việc phát triển ngành công nghiệp khí sinh học ở Việt Nam.

Xem thêm >>>

Copyright @ 2009 by BTC